CVHal line

Keuring Gastoestellen

Keuring op gas toestellen:

Wanneer u een gastoestel heeft geplaatst of heeft laten plaatsen door een kennis is natuurlijk nog de vraag of dit goed en veilig is gebeurd. De CV-Hal biedt u de mogelijkheid om na het installeren u toestel te laten keuren door het VCA - gecertificeerde installatiebedrijf Holland Warmte.

Holland Warmte keurt het toestel volgens de BRL 6001:

  • Het afpersen van de gasleiding, controleren op dichtheid.
  • Het controleren of de juiste beveiligingen zijn geplaatst, te denken aan: inlaatcombinatie,overstort, expansievat, gaskraan, etc.
  • Het controleren of de juiste materialen en verbindingen zijn toegepast.

Wanneer alles in orde wordt bevonden neemt Holland Warmte gedurende een periode van 12 maanden de garantie voor hun rekening.

Gedurende deze periode kunt u, wanneer zicht een probleem voordoet met het toestel, kosteloos een beroep doen op de eigen 24-uurs servicedienst.

Naast het keuren van de installatie en het overnemen van de garantie periode is Holland Warmte ook gespecialiseerd in onderhoudscontracten. Met name het All-in Extra contract waarbij de garantie met 12 jaar wordt verlengd, is een unicum.

Ook kan Holland Warmte aanvullend voor AC en warmtepompen uw installatie afpersen, vacuümeren voorzien van de wettelijke certificatie als kenplaten om vervolgens de installatie inbedrijf te stellen volgens de F gassen certificering.

Voor de voorwaarden verwijzen wij u naar de onderhoudsvoorwaarden van Holland Warmte.


Kosten:

De kosten voor een keuring bedragen €90,00 inclusief BTW, mits u in een van onderstaande postcodegebieden woont.

CVhal Werkgebied Nederland
CVHal logo

Wij maken gebruik van cookies. Oke! afwijzen

This website has not been optimised for smaller screens.
Please, enlarge your window for optimal view.